Zarządzanie projektem

Czy realizowane przez Twoją firmę projekty zbyt często przekraczają ustalone harmonogramy i budżety? Czy wstrzymujesz realizację projektów ze względu na braki kadrowe, problemy z rozliczaniem lub niedoszacowane ryzyko? Może warto pomyśleć o poszukaniu pomocy zewnętrznych specjalistów i zapewnieniu skutecznej realizacji  celów projektowych.  

Proponujemy państwu wsparcie w następujących obszarach obsługi projektów:

Zarządzanie projektem biznesowym 

Współcześnie większość realizowanych przedsięwzięć biznesowych, zmian organizacyjno-technologicznych czy procesów inwestycyjnych definiuje się jako projekty. Zarządzanie nimi oznacza koordynację szeregu działań, zmierzających do osiągnięcia celów biznesowych. W ramach współpracy w tym obszarze wspieramy klienta w zakresie: 

 • definiowania celów projektu;
 • określenia struktury organizacyjnej; 
 • doboru narzędzi i metodyk efektywnej realizacji zadań;  
 • opracowania standardów projektowych, procedur i szablonów dokumentacji;  
 • planowania, budżetowania, realizacji, monitoringu i kontroli projektu.    

Zarządzanie projektem UE 

Realizacja i dokumentowanie projektów, współfinansowanych ze środków unijnych, musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi unijnymi. Ilość stosowanych procedur i obowiązków sprawozdawczych wymaga od beneficjentów dużego nakładu pracy i wiedzy specjalistycznej. Przedsiębiorcom, decydującym się na outsourcing w zakresie projektów unijnych, oferujemy następujące usługi:

 • wsparcie i doradztwo w realizacji projektu unijnego;
 • rozliczanie projektu i  przygotowanie wniosków o płatność; 
 • obsługę prawną i finansową;
 • przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu;
 • monitoring postępów realizacji projektu i sprawozdawczość;
 • końcowe rozliczenie projektu i ewaluacja.

Zapraszamy do współpracy firmy, organizacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, zarówno z obszaru Województwa Mazowieckiego (Warszawa i okolice) oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Toruń, Bydgoszcz i okolice), jak i całej Polski.

Nasze Usługi

Rozliczanie projektów unijnych

Kluczowym elementem realizacji unijnego projektu jest zachowanie jego płynności finansowej oraz sprawne rozliczenie otrzymanego dofinansowania. Oferowane usługa obejmuje:

 • Ustalenie procedur przygotowania dokumentacji rozliczeniowej projektu (opis faktur, wzory dokumentów wewnętrznych);
 • Opisywanie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z wymogami;
 • Przygotowanie wniosków o płatność;
 • Prowadzenie ewidencji wydatków w ramach projektu;
 • Tworzenie i aktualizacja harmonogramów płatności;
 • Monitorowanie wykorzystania budżetu projektu;
 • Kontakty z instytucją pośredniczącą w zakresie finansów i rozliczeń;
 • Przygotowanie końcowego rozliczenia projektu.

Marketing/Promocja projektów

Proponowane usługi z zakresu działań promocyjnych i informacyjnych w projekcie:

 • Identyfikacja wizualna projektu;
 • Strategia PR i działania informacyjne;      
 • Tworzenie strony internetowej;      
 • Obsługa social mediów;        
 • Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych (poligrafia);        
 • Organizacja konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych.
# #