Dotacje unijne dla firm

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. 


Dla kogo dotacja unijna? 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-,małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie ? 

Dofinansowanie przeznaczone jest na:   

1)  zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym takich jak:

 - w przypadku regulowanego rynku GPW: 

 • procedura obiegu informacji poufnych,
 • polityka informacyjna spółki, 
 • raport due dilligence, 
 • wycena spółki, 
 • raport z audytu sprawozdań finansowych,
 • memorandum informacyjne, 
 • prospekt emisyjny,
 • teaser inwestycyjny, 
 • prezentacja inwestorska. 
 
 - w przypadku NewConnect:

 • raport due dilligence, 
 • wycena spółki,
 • raport z audytu sprawozdań finansowych,
 • dokument informacyjny,
 • memorandum informacyjne, 
 • prospekt emisyjny,
 • teaser inwestycyjny, 
 • prezentacja inwestorska,
 • dokument ofertowy.

 - w przypadku zagranicznego rynku regulowanego:
 dokumentacja i analizy niezbędne do pozyskania zewnętrznego finansowania z danego rynku. 

2)    zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym
 
 - w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:

 • raport due dilligence,
 • raport z audytu sprawozdań finansowych, 
 • dokument informacyjny lub nota informacyjna, 
 • memorandum informacyjne,
 • prospekt emisyjny,
 • warunki emisji, 
 • wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).  

Jaka jest kwota dofinansowania?

Poziom dofinansowania: do 50%. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru lokalizacji projektu, rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

 •  w województwie mazowieckim wynosi maks. 994 600,00 zł, 
 •  pozostałe województwa, kwota dofinansowanie wynosi  maks. 9 005 400,00 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja): 

 • na rynek NewConnect 100 000,00 zł;
 • na rynek GPW 800 000,00 zł; 
 • na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;
 • na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł; 
 • na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł. 


Ogłoszenie konkursu: 9 grudnia 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 12 stycznia 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r. 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
email: analizy@investmenthorizon.pl
tel: 501 574 852

# #